Keltische zegenbede

Een lied in je hart,
een lacht op je lippen
en een vriendelijk woord
voor wie je pad kruist.
Kracht in je spreken
en zin in al wat je doet.
En in dat alles de liefde van Christus
die elk hart opent
en je naaste verblijdt.

Dat er zegen op je mag rusten
vanaf het eerst licht van de zon
tot de dag ten einde loopt,
zegen in vreugd en verdriet,
zegen bij je lachen en je tranen,
zegen, alle dagen die God je geeft.

 

Uit: Keltische zegenbeden, Stichting Midden onder U
Uit Berne Media liturgische handreikingen,