Taizé-viering

Wanneer: Zondag 11 november om 16.00 uur.
Waar:        Parochie H. Joannes de Doper te Schoorl

Oecumenische Werkgroep

 

WJD@home,

Thema: “Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord” (Lucas 1, 38)
Wanneer:   vrijdag 25 t/m zondag 27 januari 2019
Waar: Ameland
Voor: Jongeren tussen 16 en 30 jaar
Kosten: € 75,-
Aanmelden: info@jongkatholiek.nl
Informatie: www.wjd.nl

 

 

Elke week repeteren onze koren:
Convocamuskoor     maandagavond      aanvang: 19.45 uur
Chantous                   donderdagavond    aanvang: 19.30 uur
Re-member                vrijdagavond           aanvang: 19.30 uur