H. Joannes de Doper is sinds mensenheugenis de parochiekerk in Schoorl. Gesticht rond 1000 na Chr. komen katholieken rond hun kerkgebouw samen. Het Middeleeuwse kerkje is verlaten, zo ook de schuilboerderij. Het kerkje uit de 1872 is in 1969 afgebroken. En na een tijdje in de toeristenkerk werd in 1972 het huidige gebouw betrokken.
De Graaf van Holland stichtte waarschijnlijk rond 980 in Scoronlo (Schoorl) het eerste kerkje. In ieder geval stond er in 1094 een kerkgebouw, gewijd aan de heilige Johannes de Doper. Verder is uit de annalen bekend dat halverwege de dertiende eeuw Ambrosius benoemd werd als eerste pastoor. Maar pas vanaf het jaar 1321 bestaat er een volledige lijst van pastoors van Schoorl.
Eind zestiende eeuw kwam de politieke en godsdienstige omwenteling in de Nederlanden. Met de Reformatie kwam voor katholieken een moeilijke tijd. Weinig in aantal en officieel verboden in Holland. Vanaf 1573 tot 1667 heeft Schoorl zijn pastoors moeten delen met de dorpen Tuitjenhorn en Warmenhuizen. Rond 1670 was er in Catrijp een schuurkerkje beschikbaar voor de gelovigen die katholiek bleven. In dat schuurkerkje (een schuilkerk) kwamen zij bijeen.
Dit duurde tot 1873, toen er een grote kerk en pastorie werd gebouwd in Catrijp. De pastorie staat er nog. Dit kerkje had 400 zitplaatsen. In de jaren zestig van de vorige eeuw bleek dit kerkje in de zomermaanden - als vele toeristen Schoorl en omgeving overspoelde - te klein. Er werd in 1965 een toeristenkerk gebouwd, die in de wintermaanden dienst deed als sporthal.
In oude kerk bleek moeilijk te onderhouden en in 1971-1972 is het huidige kerkgebouw gebouwd. Een geheel nieuwe kerk. Maar de oude kerkschatten van de parochie kregen een plaats in de kerk. Bijzonder is de doopvont uit 1862. Het is een bijzondere herinnering aan de laatste schuilkerk.

Patroon- en beschermheiligen van parochie en dorpen
Schoorl heeft al ruim 900 jaren de heilige Johannes de Doper als beschermheilige. De parochie is aan deze heilige toegewijd. We vieren zijn feestdag op 24 juni (Sint Jans geboorte) als de patroondag van de parochie en van het dorp Schoorl. Rond deze datum zijn altijd de Sint Jansda­gen met extra feestelijke vieringen en activiteiten. De andere feestdag van de heilige Johannes (29 augustus – Sint Jans onthoofding) wordt ook herdacht in onze parochie.
De heilige Johannes de Doper was de voorloper van Jezus. Hij heeft Jezus gedoopt en Hem aangewezen als de Verlosser van de wereld. Johannes riep de mensen op zich meer tot God te richten en de wegen naar het hart vrij te maken voor de bevrijdende boodschap van God, wiens naam be­te­kent: Ik zal er zijn, en die zijn Zoon aan de mens­heid en de wereld gegeven heeft voor ons geluk. Ook in deze tijd.
Het dorp Schoorl was een van de dorpen van dit gebied. Het ligt centraal tussen: Aagtdorp, Brechtdorp, Catrijp, Camperduin en Groet. Ieder dorp had zijn eigen beschermheilige. Die heiligen vinden we nog steeds terug in het kerkgebouw, in bijzondere glas-in-loodramen. Deze ramen zijn in 1929 gemaakt door glaskunstenaar Joep Nicolas. In de ramen vinden we bijzondere elementen van de geschiedenis en omgeving terug, zoals de kerk van Catrijp, die van Camperduin (of Groet), de duinen, de eikenbladeren, de boerderijen enz.
De heiligen zijn:

H. Johannes de DoperDe heilige Johannes de Doper wordt in alle vier de evangeliën genoemd. In het Evangelie van Lucas het meest uitgebreid. Daar vinden we ook zijn geboorteverhaal (Lc. 1). De Kerk viert de geboorte van Johannes op 24 juni, een half jaar vóór de geboorte van Jezus. Johannes stierf de marteldood. Ook dit staat beschreven in de Bijbel. Die wordt herdacht op 29 augustus.
Johannes wordt 'de Doper' genoemd omdat hij de mensen opriep zich tot God te bekeren vanwege de komst van de Verlosser, de Messias. Hij diende de mensen een doopsel van bekering toe, in het water van de Jordaan. Naast de titel 'de Doper' wordt hij ook 'de Voorloper' genoemd. Hij ging voor de Heer uit met de verkondiging van de Blijde Boodschap.
H. AgathaAgatha was, volgens de legende, een beeldschone jonge christenvrouw uit Catania op Sicilië. Omdat ze weigerde de minnares te worden van een landvoogd liet hij haar vreselijk martelen. Zo meende hij haar te kunnen dwingen om haar geloof te verzaken. Toen dat niet lukte sneed men haar de borsten af en toen ook dat niets hielp, liet hij haar doden door haar over brandende kolen te trekken.
Ze stierf circa 250 en haar gedenkdag in de Kerk is 5 februari.
H. BarbaraDat de heilige Barbara van Nicomedië heeft bestaan, staat historisch vast. Maar wat we van haar leven en sterven weten, berust puur op legende. Ze was de dochter van een rijke heiden uit Nicomedië. Om haar tegen ongewenste invloeden te beschermen sloot hij haar op in een toren. Desondanks werd zij bekeerd tot het Christendom. Haar vader ontdekte dit toen Barbara vroeg om een derde venster in haar toren aan te brengen ter ere van de Heilige Drie-Eenheid. Hij liet haar folteren om haar tot geloofsafval te dwingen. Toen dat niet lukte, onthoofdde hij zijn dochter. Meteen daarna werd hij gestraft: een bliksemschicht doodde het.
De heilige Barbara is de beschermheilige van Camperduin en Groet. Algemeen wordt Barbara aangeroepen om zich te vrijwaren van een plotselinge dood en is ze patrones van mijnwerkers en van katholieke begrafenisfondsen (zo ook die van onze parochie). Ze stierf circa 306 en haar gedenkdag in de Kerk is 4 december.
H. BrigithaDe heilige Brigitha van Zweden XXXXX
H. CatharinaDe heilige Catharina van Alexandrië XXXXX


Deze bijzondere ramen in onze kerk willen ons telkens weer oproepen om ons leven - net als deze heiligen - in te zetten voor het geloof in Jezus Christus. Zij hebben er zelfs hun leven voor gegeven. Dankzij hun voorbeeld - en met hulp van hun voorspraak - en dankzij onze (voor)ouders is het katholieke geloof in onze dorpen en parochie bewaard gebleven en steeds weer doorgegeven.