Wat kost het?

1Stipendiumtarief voor het aflezen in de mis€ 10
2Huwelijk
Huwelijksviering€ 300
Bloemen extra€ 100
Huwelijksjubileum-viering apart€ 250
Huwelijksjubileum tijdens normale vieringvrijblijvend
Koorop aanvraag
3Dopenvrijblijvend
4Huren
Kerkruimte door kerkelijke vereningingenper dagdeel van ca 4 uur€ 200
Kerkruimte door kerkelijke vereningingenper hele dag€ 300
Ontmoetingsruimte door kerkelijke verenigingenper dagdeel van ca 4 uur€ 50
Ontmoetingsruimte door niet kerkelijke verenigingenper dagdeel van ca 4 uur€ 100
per hele dag€ 150
Ontmoetingsruimtebij uitvaart zonder viering€ 50
Koffie/Theeper kan€ 10
5Drukwerk
Litergieboekjes ect.op aanvraag
6Met betrekking tot overlijden
Gebruik Aula
De eerste kalenderdag€ 100
Vanaf de tweede t/m de laatste kalenderdag€ 50
Uitvaartdienst
Uitvaart voor kinderen tot 12 jaar geen kosten€ 0
Uitvaartdienst parochieel met Koor€ 475
indien u een uitvaart met een (zang)solist(e) wenst, dient u dat zelf te regelen met de solist(e)
Uitvaartdienst parochieel zonder Koor (bijv. met CD)€ 400
Uitvaartdienst niet kerkelijk, zonder koor€ 500
Avondwake incl. Avondwakekoor€ 275
Extra bloemenversiering€ 100
Gebruik muziekfaciliteiten piano € 25,- / orgel € 50.-op aanvraag
Ander koorop aanvraag
Begraven op ons kerkhof
Openen en sluiten graf€ 450
Grafrechten + onderhoud voor 20 jaar€ 1500
Bijzetting binnen 10 jaar geen grafrecht en onderhoud€ 0
Bijzetting na 10 jaar naar rato, per jaar€ 75
Verlenging grafrechten en onderhoud 10 jaar€ 750
Extra verlenging€ 80
Begraven in een urnengraf
Openen en sluiten graf€ 250
Grafrecht + onderhoud voor 20 jaar€ 800
Bijzetting binnen 10 jaar geen grafrechten en onderhoud-
Bijzetting na 10 jaar naar rato, per jaar€ 40
Verlenging grafrechten en onderhoud 10 jaar€ 400
Plaatsen van urn in urnenmuur
Openen en sluiten (incl. begeleiding beheerder)€ 250
Grafrechten + onderhoud voor 20 jaar€ 800
Bijzetting binnen 10 jaar geen grafrecht en onderhoud€ 0
Bijzetting na 10 jaar naar rato, per jaar€ 40
Verlenging grafrechten en onderhoud 10 jaar€ 400
Begeleiding priester bij plaatsen urnvrijblijvend
Hardstenen plaat zonder graveren€ 100
Graveren Fa. Haker, Tekst (voorgeschreven lettertype: "Albertus")tegen kostprijs
Vaashouder en vaar (Fa. Haker BV)tegen kostprijs
Kindergraf (tot 12 jaar)
Openen en sluiten graf€ 300
Onderhoud voor 20 jaar€ 800
Bijzetting binnen 10 jaar geen grafrechten en onderhoud€ 0
Bijzetten na 10 jaar naar rato, per jaar€ 40
Verlenging onderhoud 10 jaar€ 400
Naar rato wil zeggen dat een begravene minimaal 10 jaar moet blijven liggen.
De jaren na de reeds betaalde termijn moeten dan worden aangevuld
Tuingraf bijzetting as in een tuingraf
Grafrecht + onderhoud voor 5 jaar€ 300
Openen en sluiten€ 100
Grafrechten + onderhoud per jaar€ 60
Bijzetting binnen 5 jaar geen grafrecht en onderhoud-
Bijzetting na 5 jaar naar rato, per jaar€ 60
Naar rato wil zeggen dat een begravene minimaal 10 jaar moet blijven liggen.
De jaren na de reeds betaalde termijn moeten dan worden aangevuld.