Een enthousiast koor, jong van geest met een eigen combo!
Het koor zingt nog de liederen van vroeger met aanvulling van nieuwe.

Oorspronkelijk had de parochie een jongerenkoor. Maar veel “oude” leden wilden toch graag met dit koor zingen. Vandaar die naam Re – member? Of is het toch gewoon herinneren? Dat wil zeggen weer naar binnen brengen van wat je bindt aan de ander en aan God. Herinneren en gedenken hebben min of meer dezelfde betekenis: wat belangrijk bleek te zijn houd je vast. En dat gebeurt juist in de liturgie. Wij gedenken het offer en de maaltijd van de Heer. Geloven heeft te maken met achterom kijken en daarin de werkwijze van God ontdekken. En die ontdekking geeft weer vertrouwen in de toekomst. Het geloof, de zang, de gebeden zijn op die manier toekomst gericht. Geen toekomst zonder verleden.