Contactpersoon
Pastor Anton Overmars
priester gewijd in september 2001

pastor.bergen.schoorl@gmail.com
of via telefoon: 06 28963045

U kunt via het parochiesecretariaat een afspraak maken met de pastor.
U kunt ook rechtstreeks met hem contact opnemen.