Pastoor Franklin Brigitha                             06 – 2918 0245

Pastoor Jan-Jaap van Peperstraten            O6 – 4611 1668

Kapelaan Antonio Tocco                               06 – 4483 4431

 

Pastorale zorg

De pastorale zorg voor de vier parochies in de regio Alkmaar is toevertrouwd aan  pastoor Franklin, hij wordt bijgestaan door pastoor Jan Jaap van Peperstraten en pastor Antonio Tocco.

Pastoor Franklin. E. Brigitha is de eindverantwoordelijk pastoor en richt zich met name op de gemeenschap opbouw. Hij was eerder werkzaam in de parochies H. Maria Sterre der Zee te Den Helder en de R.K. Parochie Texel. Op 1 februari 2020 benoemd tot Deken van het dekenaat Alkmaar.

Pastoor Jan Jaap van Peperstraten is per 1 september 2019 benoemd tot pastoor in solidum in samenwerking met pastoor Franklin Brigitha  en richt zich met name op de geloofsopbouw. Pastoor Jan Jaap van Peperstraten was hiervoor werkzaam als pastoor van het samenwerkingsverband het Klaverblad waar hij werkzaam was vanaf 2015.

Kapelaan Antonio Tocco is per 1 september 2019 benoemd tot fulltime kapelaan met bijzondere aandacht voor het individuele pastoraat.

 

Contactgegevens  R.K. parochie H. Joannes de Doper,   Heereweg 171,   1871 EE Schoorl,   Tel: 072 – 509 1408,  E-mailadres: secretariaat@parochieschoorl.nl

 

Bestuur

Parochiebestuur, personele unie

Het parochiebestuur fungeert als dagelijks bestuur van de parochie. Het beheert de financiën van de parochie en draagt zorg voor een doelmatige aanwending. Het fungeert voorts als werkgever voor het personeel dat als werknemer in dienst is van de parochie. De pastoor is van rechtswege voorzitter van het parochiebestuur. De leden van het parochiebestuur worden, op voordracht van de pastoor, voor een bepaalde periode door de Bisschop van Haarlem-Amsterdam benoemd.

De regio Alkmaar bestaat uit Sint Dominicusparochie uit Alkmaar,  Sint Michaëlparochie uit Zuid Schermer, H. Joannes de Doper parochie uit Schoorl en  H.H. Petrus & Paulusparochie/ H. Benedictusparochie uit Bergen NH. Er is één parochiebestuur voor deze vier parochies, een z.g. personele unie. Daardoor kunnen de krachten gebundeld worden en van elkaars sterke punten gebruik maken. Graag stellen wij de leden van het parochiebestuur  aan u voor:

Voorzitter:             pastoor Franklin
Vice-voorzitter:    Jan Nagengast
Secretaris:             Wilbert Groot
Penningmeester: Jan Molenkamp
Alg. bestuurslid:  Jan Konijn
Alg. bestuurslid:  Stephan Rijnaarts
Alg. bestuurslid:  Dick Stoop
Alg. bestuurslid:  Piet Tamis