Onze parochie kent vele werkgroepen waarin mensen vrijwillig meehelpen om allerlei taken in onze parochie uit te voeren.

Hebt u interesse om ook actief mee te helpen, dan is uw aanmelding welkom bij het parochie secretariaat via
mail: secretariaat@parochieschoorl.nl
per telefoon: 072 509 1408.

Onze werkgroepen zijn:

Werkgroep
Bloemschikken
Kerkwerken
Koperpoetsters
Kerkwas
Tuinlieden
Kerkbalans
Organisatie Kerkhof
Van de Duinvoet
Secretariaat
Ledenadministratie
Beheersgroep kerkgebouw
Technische groep
Gezinsvieringen
Tekstgroep jongerenviering
Lectoren, lectrices en communieuitreikers
Avondwakegroep:
Misdienaars
Collectanten
Kosters
Wereldwinkel
Vluchtelingenwerk
Ziekenbezoek  en bejaardenbezoek
Gered gereedschap