Palmpasenstok maken

Kom je ook een Palmpasen stok maken? Op zaterdag 1 april van 14.00 t/m 16.00 uur Ontmoetingsruimte Parochie H. Joannes de Doper Heereweg 171, te Schoorl ‘S avonds om 19.00 uur is er een Gebedsviering met samenzang. In deze familieviering gedenken de kinderen de intocht van Jezus in Jeruzalem. En...

Lees verder

Kruisweg bidden

Gedurende de Vastentijd t/m Goede Vrijdag is er gelegenheid om elke vrijdagmiddag om 15.00 uur de Kruisweg te bidden in onze kerk.  

Lees verder

Soepmaaltijden

In de Vastentijd zijn er dit jaar weer de Soepmaaltijden gepland op verschillende locaties  in ons dorp. De leden van de oecumenische werkgroep nodigen u van harte uit voor de drie soepmaaltijden in de weken voor Pasen. De eerste vindt plaats op woensdag 8 maart  om 18.00 uur in de...

Lees verder

Vastencatecheses

Beste parochianen Op het moment dat ik dit stukje schrijf staat de Vastentijd al bijna voor de deur. De Vasten- of Veertigdagentijd is een indringende periode waarin we ons voorbereiden op het Paasfeest. Tijdens de Veertigdagentijd gaan we een confrontatie aan met onszelf. We verdiepen ons gebedsleven en proberen ons...

Lees verder

De digitale 40-dagenretraite 2023 van de Jezuïeten

Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar is de titel van de digitale 40-dagenretraite in 2023. De retraite gaat op Aswoensdag (22 februari) van start en eindigt met Pasen. Het is de achttiende digitale retraite van de jezuïeten. Er zullen zo’n 20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn geschreven door jezuïet Wiggert...

Lees verder

SamenKerk

Eerste editie SamenKerk 2023 verkrijgbaar Het eerste nummer van het nieuwe jaar 2023 van SamenKerk is verkrijg­baar in uw paro­chie­kerk. Neem een exemplaar van SamenKerk mee, of lees ‘m op deze web­si­te. In dit nummer onder andere: In een afscheidsinter­view blikt oud-deken van Am­ster­dam Ambro Bakker terug op zijn werkzame...

Lees verder

Overwegingen pastoor Jan-Jaap van Peperstraten

Via de onderstaande link bieden wij u de mogelijkheid aan om de Woorddienst en overwegingen van pastoor Jan-Jaap van Peperstraten thuis te lezen of beluisteren.  Dit om u steun te bieden in deze moeilijke tijden.   Door te klikken op onderstaande link komt u rechtstreeks bij de Woorddienst en overweging...

Lees verder

Wees Welkom

Ondanks dat alle maatregelen verbonden aan corona er niet meer zijn, is corona nog altijd aanwezig. Als parochie willen we een aantal maatregelen in acht blijven houden, zoals gepaste afstand houden. We blijven de hygiëneregels volgen, goed ventileren en bij verkoudheids-klachten vragen wij u om thuis te blijven. Zo kan...

Lees verder

Samen Kerk

De nieuwste editie van Samen Kerk, tijdschrift van bisdom Haarlem-Amsterdam, is uit en ligt op de tafel in de entree. In dit nummer een kerstboodschap van de bisschop, kerstinterview met Tineke Schouten en nog veel meer. Neem gerust een exemplaar mee.

Lees verder

Heilige Vormsel

Informatie over aanmelden Heilige Vormsel 2023 Beste ouders, U kunt uw kind aanmelden voor de catechese voor Heilig Vormsel 2023. De parochies van onze regio, te weten de H. Dominicusparochie* te Alkmaar, de H.H Petrus en Paulusparochie te Bergen en H. Joannes de Doper te Schoorl werken hierin samen. De...

Lees verder