De Klink

Vanaf 18 juli verschijnt het zomernummer van ons parochiemagazine de Klink. Deze keer met een schrijven van kapelaan Antonio, over de bloemen in de kerk en hun betekenis, Maria ten Hemelopneming en nog veel meer. Wij wensen u veel leesplezier.  

Lees verder

Bedevaart naar Banneux

Een klein maar gezellig bedevaartsoord in de Belgische Ardennen. Hier is in 1933 Maria acht maal verschenen aan de toen 12 jarige Mariette Beco, en noemde zich ‘De maagd der armen’. En zei “Ik kom het lijden verlichten”. Het bisdom Haarlem/Amsterdam organiseert jaarlijks 2 bedevaarten, in het voor en najaar....

Lees verder

Kerkdienstgemist.nl

Via de website www.kerkdienstgemist.nl  kunt u de vieringen vanuit huis rechtstreeks meebeleven. Of u kunt  de viering terugkijken op een moment dat het u uitkomt. Wanneer u op de website ben van kerkdienstgemist.nl, typt u bij “zoek kerk” Schoorl in, klik vervolgens op onze kerk. Er verschijnt een overzicht van...

Lees verder

Week nederlandse Missionaris

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) ondersteunt Nederlandse missionarissen en missionair werkers financieel zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen inzetten voor kwetsbare mensen wereldwijd. Zo dragen zij bij aan een rechtvaardige wereld waarin ieder mens telt. Dit doet de WNM al meer dan vijftig jaar! In een jaarlijkse campagne rond Pinksteren...

Lees verder

Mirakel van Bergen

Het mirakel van het Heilig Bloed vond in 1422 in Bergen plaats. Na de Sint Elizabeths vloed in het jaar daarvoor, werd bij de huidige Kapellaan een aangespoeld kistje met gewijde hosties uit de kerk van Petten gevonden. Een jaar later bleek het achtergebleven zeewater veranderd in bloedkleurig stof. Op...

Lees verder

Roepingenzondag

Op zondag 8 mei is het weer Roepingenzondag: de jaarlijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven. Het onder de aandacht brengen en bevorderen van roepingen is een zeer belangrijke taak binnen de Kerk. De zorg om voldoende herders in de toekomst is een...

Lees verder

Wees Welkom

Ondanks dat alle maatregelen verbonden aan corona er niet meer zijn, is corona nog altijd aanwezig. Als parochie willen we een aantal maatregelen in acht blijven houden, zoals gepaste afstand houden. We blijven de hygiëneregels volgen, geen handen schudden, goed ventileren en bij verkoudheids-klachten vragen wij u om thuis te...

Lees verder

Midweekvieringen vervallen

De vieringen op woensdagochtend komt vanaf  woensdag 9 maart te vervallen. In plaats hiervan willen de pastores bij u langskomen voor een bezoek en als u wenst de communie bij u te brengen. Als u dit op prijs stelt kunt u contact opnemen met kapelaan Antonio op telefoon: 06 4483...

Lees verder

Wie wil ……

Wie wil luisteren, mee praten en mee denken aan de voorbereidingen van de Synode 2023?   Geachte parochianen, Op 7 maart 2021 startte Paus Franciscus voor heel de Katholieke Kerk een luister- en bezinning proces, een Synode. Paus Franciscus vraagt alle bisdommen in de wereld om de gelovigen te raadplegen in voor...

Lees verder

Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans gaat vanaf  zaterdag 15 januari tot zaterdag 29 januari 2022 start. Het thema is “ Geef vandaag voor de kerk van morgen”. Een gezonde financiële situatie is voor een ieder belangrijk, ook voor de kerk. Elke jaar vragen wij,  als uw parochiegemeenschap, om uw steun door middel van...

Lees verder