Heilige Vormsel

Informatie over aanmelden Heilige Vormsel 2023 Beste ouders, U kunt uw kind aanmelden voor de catechese voor Heilig Vormsel 2023. De parochies van onze regio, te weten de H. Dominicusparochie* te Alkmaar, de H.H Petrus en Paulusparochie te Bergen en H. Joannes de Doper te Schoorl werken hierin samen. De...

Lees verder

Eerste Heilige Communie

Informatie over aanmelden Eerste Heilige Communie 2023 Beste ouders/verzorgers, Wilt u uw kind aanmelden voor de catechese voor de 1e H. Communie van 2023? Hier leest u hoe dat kan. De 1e H. Communie catechese wordt gegeven aan leerlingen van groep 4 of hoger van de basisschool. Vorig jaar bestond de...

Lees verder

Samen Kerk

Bij de uitgangen ligt de nieuwe SamenKerk met artikelen over vrouwen in de Bijbel, in de Kerk, in het Vaticaan en in het leven van Jezus. Jongeren kunnen alvast oefenen op de Nederlandse versie van het WJD-lied en de bisschop laat zijn licht schijnen over de toekomst van de parochies...

Lees verder

De Klink

Vanaf 19 september verschijnt het herfstnummer van ons parochiemagazine de Klink. Deze keer met een schrijven van pastoor Jan-Jaap, over de Synode, St. Maarten en nog veel meer. Wij wensen u veel leesplezier.  

Lees verder

Kerkdienstgemist.nl

Via de website www.kerkdienstgemist.nl  kunt u de vieringen vanuit huis rechtstreeks meebeleven. Of u kunt  de viering terugkijken op een moment dat het u uitkomt. Wanneer u op de website ben van kerkdienstgemist.nl, typt u bij “zoek kerk” Schoorl in, klik vervolgens op onze kerk. Er verschijnt een overzicht van...

Lees verder

Mirakel van Bergen

Het mirakel van het Heilig Bloed vond in 1422 in Bergen plaats. Na de Sint Elizabeths vloed in het jaar daarvoor, werd bij de huidige Kapellaan een aangespoeld kistje met gewijde hosties uit de kerk van Petten gevonden. Een jaar later bleek het achtergebleven zeewater veranderd in bloedkleurig stof. Op...

Lees verder

Roepingenzondag

Op zondag 8 mei is het weer Roepingenzondag: de jaarlijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven. Het onder de aandacht brengen en bevorderen van roepingen is een zeer belangrijke taak binnen de Kerk. De zorg om voldoende herders in de toekomst is een...

Lees verder

Wees Welkom

Ondanks dat alle maatregelen verbonden aan corona er niet meer zijn, is corona nog altijd aanwezig. Als parochie willen we een aantal maatregelen in acht blijven houden, zoals gepaste afstand houden. We blijven de hygiëneregels volgen, geen handen schudden, goed ventileren en bij verkoudheids-klachten vragen wij u om thuis te...

Lees verder

Midweekvieringen vervallen

De vieringen op woensdagochtend komt vanaf  woensdag 9 maart te vervallen. In plaats hiervan willen de pastores bij u langskomen voor een bezoek en als u wenst de communie bij u te brengen. Als u dit op prijs stelt kunt u contact opnemen met kapelaan Antonio op telefoon: 06 4483...

Lees verder

Wie wil ……

Wie wil luisteren, mee praten en mee denken aan de voorbereidingen van de Synode 2023?   Geachte parochianen, Op 7 maart 2021 startte Paus Franciscus voor heel de Katholieke Kerk een luister- en bezinning proces, een Synode. Paus Franciscus vraagt alle bisdommen in de wereld om de gelovigen te raadplegen in voor...

Lees verder