Jongerenkoor Schoorl / Re-member

UITNODIGING REÜNIE 50 JAAR In 2020 bestaat Re-member (Jongerenkoor Schoorl) 50 jaar! Iedereen die ooit bij het koor gezongen  (zangers/zangeressen) of gespeeld (combo-leden) heeft, nodigen wij van harte uit om dit op zaterdag 18 april 2020 met ons te komen vieren. We nodigen jullie uit voor onze feestavond in de...

Lees verder

Bezielde verhalen

Bezielde verhalen met het thema loslaten. ‘Vragen rond het levenseinde’ Marinus van den Berg spreekt over omgaan met de dood. Dat moet je niet wegstoppen. De dood hoort bij het leven. Door met elkaar te praten kun je leren op een menselijke manier om te gaan met afscheid en dood. Marinus...

Lees verder

Kerkbalans 2020

In januari gaat Actie Kerkbalans weer van start. Het thema is ‘Geef voor je kerk’. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Vandaar dat we elk jaar al onze parochianen om een vrijwillige bijdrage vragen. Een noodzakelijk verzoek, want de inkomsten uit Kerkbalans...

Lees verder

Perspectief

Op woensdag 26 februari  om 14.30 uur vindt de volgende bijeenkomsten plaats van  de oecumenisch gespreksgroep Perspectief,  in de ontmoetingsruimte van onze kerk. Het thema van deze middagen is Zonde. Woensdag 26 februari: Dhr. Fokko Omta – uit zijn proefschrift wat als titel heeft; Zonde. Woensdag 11 maart:     ...

Lees verder

Vormsel

VORMSEL In onze Regio wordt de Vormsel voorbereiding gegeven aan tieners die in de brugklas zitten. Alle parochies in onze regio doen dit jaar voor het eerst gezamenlijk de voorbereiding. De kinderen worden van harte uitgenodigd om mee te doen met het Vormsel. Zoals aan elk sacrament gaat ook aan...

Lees verder

1e H. Communie

Beste ouders, Als uw kind dit jaar naar groep 4 is gegaan, dan heeft het de leeftijd waarop het mee kan doen met de voorbereiding op de Eerste Communie. In januari 2020 starten we weer met de voorbereidingen. Dit jaar zal de voorbereiding een regionaal gebeuren zijn! Dat wil zeggen dat er...

Lees verder

Viering ‘Midweekviering’

Iedere woensdagochtend is er in onze kerk ‘Midweekviering’, speciaal voor onze senioren. De viering begint om 10.00 uur. Een heerlijk tijdstip overdag, dat daarbij lekker de week breekt… De Eucharistieviering duurt ongeveer 45 min. Vaak is er een parochiekoor aanwezig of een cantor, maar soms zingen we zelf. Na afloop...

Lees verder