Aanmelden 1e H. Communie

Beste ouders/verzorgers,

De 1e H. Communie catechese wordt gegeven aan leerlingen van groep 4 of hoger van de basisschool. We hebben het idee dat de uitnodiging vorig jaar niet iedereen heeft bereikt. Ouders die de uitnodiging gemist hadden, hebben zich gemeld en hun kind aangemeld. Daarom zal de groep kinderen die in 2024 hun 1e H Communie zullen doen, divers van leeftijd zijn. We hebben daar in het jaar na Corona ervaring mee opgedaan en het bleek dat dit eerder een voordeel dan een nadeel was.

Het bleek ook dat het belangrijk is dat uw kind voldoende kan lezen en schrijven. Doordat er veel les op maat wordt gegeven op de scholen, merken we een groot verschil tussen de kinderen. Mocht u twijfelen of uw kind al zover is, ondanks dat het wel in groep 4 zit, neem dan even contact op of wacht een jaar. U kunt daarover maar ook met andere vragen mailen aan Liesbeth van Gool, lvg@xs4all.nl.

We willen dit jaar de ouders meer betrekken bij de catechese. Dit doen we door twee ouders/verzorgers per middag mee te laten doen aan de catechese. Zij zullen ondersteunende activiteiten doen. Daarom zullen we u een datumprikker toesturen. We zullen met die gegevens een indeling maken en aan u laten weten op welke datum we u verwachten.

De catechese zal worden gegeven door Pastoor Jan Jaap en Liesbeth van Gool. Het vindt plaats op zaterdagmiddag. De gewone bijeenkomsten vinden in de Pius X- kerk in het Hoefplan, Blanckerhofweg 15 in Alkmaar. U kunt daar makkelijk parkeren. Als het plaats vindt in een ander kerkgebouw, staat dat op het schema, onderaan deze brief.

De parochies van onze regio, te weten de H. Dominicusparochie, de H. Michaelparochie, de HH Petrus en Paulusparochie en parochie van de H. Joannes de Doper werken samen. Als er teveel kinderen worden aangemeld voor een groep wordt een tweede groep samengesteld.

Ter dekking van de kosten, vragen wij een bijdrage van € 37,50 per communicant. Mocht dit een probleem voor u zijn, kunt u dan contact opnemen?

Aanmelden voor de catechese kan door een mail te sturen naar H. Joannes de Doper secretariaat@parochieschoorl.nl

 

Met vriendelijke groet, Pastoor Jan Jaap en Liesbeth van Gool