Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans.

Het thema is “ Geef vandaag voor de kerk van morgen”. Een gezonde financiële situatie is voor een ieder belangrijk, ook voor de kerk. Elke jaar vragen wij,  als uw parochiegemeenschap, om uw steun door middel van Actie Kerkbalans. In de eerst komende de Klink ontvangt u van ons een brief waarin wij u verzoeken om bij te dragen.

We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.