Adventsactie 2021

Een gezonde start voor moeder en kind

Is het thema van de Adventsactie 2021. Dit jaar wordt er door alle parochies in onze regio samen geld ingezameld voor een kliniek in Aramo, Zuid-Ethiopië. Zuster Harshini van de congregatie helpers of Mary uit India werkt daar met haar team. In haar kliniek kunnen vrouwen uit de verre omgeving op een veilige manier bevallen. De kinderen kunnen er gevaccineerd worden tegen de heersende kinderziektes. Vanaf volgende week liggen er informatiefolders over deze actie op de tafel in entree van de kerk.

Op zaterdag 4 en 18 december zal er een deurcollecte worden gehouden voor de Adventsactie. De gehele Adventsperiode zal er een collectebus in de kerk staan waar u ook een gift kunt geven.

Een bedrag overmaken kan ook via IBAN: NL 91 RABO 0135089638 t.n.v. Stichting Schoolproject Ethiopië onder vermelding van: Adventsactie 2021.

Hartelijk bedankt voor uw bijdrage.