De Klink

Vanaf maandag 16 november verschijnt weer de Klink, december en januari.
In deze de Klink leest u naast ons vaste rubrieken een schrijven van kapelaan Antonio, over de Adventskrans, een kerstverhaal voor jong en oud en informatie over de Adventsactie en de komende Actie Kerkbalans in januari. We wensen u veel leesplezier.