De Klink

Vanaf 19 september verschijnt het herfstnummer van ons parochiemagazine de Klink.
Deze keer met een schrijven van pastoor Jan-Jaap, over de Synode, St. Maarten
en nog veel meer.
Wij wensen u veel leesplezier.