De Klink

Vanaf 18 juli verschijnt het zomernummer van ons parochiemagazine de Klink.
Deze keer met een schrijven van kapelaan Antonio,
over de bloemen in de kerk en hun betekenis,
Maria ten Hemelopneming en nog veel meer.
Wij wensen u veel leesplezier.