Deurcollecte Voedselbank Schoorl

Na de viering van aanstaande zaterdag 1 oktober komt Hanja Jong van de voedselbank Schoorl
in onze parochie langs om onze aandacht te vragen voor de mede Schoorlaars die van
de Voedselbank afhankelijk zijn. Mede door de hoge energiekosten wordt de nood helaas bij
steeds meer Schoorlaars te hoog. Om aan de vergrootte vraag naar voedselpakketten te kunnen
voldoen (vooral bij gezinnen met veel kinderen) is meer geld nodig dan begroot.
Aansluitend aan Hanja’s uiteenzetting, zal daarom een deurcollecte voor de Voedselbank Schoorl worden gehouden.
Mocht u zelf niet bij de dienst van zaterdag aanwezig kunnen zijn, maar wel willen helpen,
dan kunt u uw gift ook overmaken op:  NL 60 RABO 01469 01789,   t.n.v. PCI van de R.K. Parochie te Schoorl.
De PCI vindt de geboden hulp door de voedselbank van dermate groot belang dat zij het opgehaalde bedrag
( zowel tijdens de dienst als via de overschrijving) zal verdubbelen.

Alvast bedankt namens de voedselbank en hun gebruikers!
Groeten van het PCI-bestuur.