Een Pinkstergroet van pastoor Franklin

Beste mensen,

Dit jaar hebben we de hoogfeesten van Pasen, Hemelvaart en nu ook het Pinksterfeest niet kunnen vieren zoals we gewend zijn. We hopen gelukkig, maar toch zachtjes uitgedrukt, dat de coronacrisis langzamerhand haar hoogtepunt bereikt. De maatregelen  zijn versoepeld met de blijvende verantwoordelijkheid van allen om de gemaakte afspraken te respecteren om het virus in toom te houden .

De gedachten blijven ons maar achtervolgen: het duurt te lang en vooral hoe nu verder! Dit geld niet alleen voor onze samenleving maar ook voor ons gelovig – kerkelijk leven. De bisschoppenconferentie heeft afgelopen week besloten dat er weer gevierd mag worden in de kerk in kleine groepen van dertig mensen en per 1 juli met honderd mensen. De blijde boodschap is om met ingang van 14 juni de communie weer te kunnen ontvangen na een lange periode! We hopen dat er geen tweede besmettingsgolf de kop opsteekt.

 

Over Pinksteren gesproken zien we dat Jezus met Hemelvaart is teruggekeerd  naar de Vader. Maria en de apostelen bevinden zich in de bovenzaal achter gesloten deuren vol angst maar verbonden in gebed, in quarantaine wachtend op de Geest! De leerlingen vatten weer moed bij het ontvangen van de Geest en de deuren en ramen gaan weer open en ze durven weer de straat op te gaan om hun zending te voltooien.

Tegen die achtergrond mogen wij Pinksteren dit jaar vieren: het feest van de geboorte van de kerk: de herschepping, van vernieuwing en, zeer concreet voor ons in deze coronacrisisperiode, een  herstart van het kerkelijk leven!
We moeten Gods Geest hiervoor zeer dankbaar zijn: het vlammetje van hoop, ontstoken in ons binnenste die ons hart verwarmt in onze twijfels en eenzaamheid; die ons het goede doet bewaren en een nieuwe mens vol hoop doet herboren worden!

Dat Hij ons in beweging zet om er voor elkaar te zijn in onze parochie, in onze regio!

Zalig Pinksteren

Pastoor Franklin