Heilige Vormsel

Informatie over aanmelden Heilige Vormsel 2023

Beste ouders,

U kunt uw kind aanmelden voor de catechese voor Heilig Vormsel 2023.

De parochies van onze regio, te weten de H. Dominicusparochie* te Alkmaar,
de H.H Petrus en Paulusparochie te Bergen en H. Joannes de Doper te Schoorl
werken hierin samen.

De Vormselcatechese wordt gegeven aan leerlingen van de brugklas of hoger.
Vorig jaar bestond de groep uit tieners van verschillende leeftijden. Dat bleek
eerder een voordeel dan een nadeel. Daarom; Heeft de oproep u door omstandigheden
vorige keer niet bereikt, geef uw kind dat dit seizoen op.
Mocht u twijfelen of uw kind er al aan toe is,
neem dan contact op met Liesbeth van Gool via lvg@xs4all.nl

Het programma voor het H. Vormsel bestaat uit:

 • Bijeenkomsten op zondagochtend 10.30-11.30 uur.
 • Na de catechese wordt aangesloten bij het Eucharistisch gedeelte van de mis. Einde 12.15.
 • Start 11 december 2022
 • 9 bijeenkomsten
 • Mogelijk deelname aan Stille Omgang in Amsterdam
 • Diaconale activiteit
 • Speciale middag bij Onze Lieve Vrouw ter Nood, Heiloo
 • Aanwezigheid bij Kerstviering en Paasviering, al dan niet in eigen woonplaats
 • Aanwezigheid bij 1e H Communie op 16 april 2023
 • 4 ouderavonden
 • Generale 27 mei 2023
 • Viering 28 mei 2023
 • Retraite in september 2023 (vrijdag 17.00-zaterdag 20.00 uur)

 

De locatie voor de bijeenkomsten is de H. Laurentiuskerk aan het
Verdronkenoord in Alkmaar. Het wordt gewaardeerd als ouders aldaar
zelf de mis volgen. De vormelingen kunnen dan bij hen plaats nemen
na de catechese.
Ruimte voor P&R is aanwezig, parkeren het best in de Schelphoekgarage.

De locatie van de vieringen is nog niet bepaald.

Ter dekking van de kosten, vragen wij een vrijwillige bijdrage van € 37,50. Mocht u vinden dat u financieel
of anderszins al bijdraagt aan een van de parochies, kunt u deze bijdrage geheel of gedeeltelijk achterwege laten.

Aanmelden voor de catechese kan via mailen naar: RK parochie H Johannes de Doper secretariaat@parochieschoorl.nl
of naar de website van H. Dominicusparochie dominicusparochie.nl/u-wilt-graag/aanmelden

 

Met vriendelijke groet,

Liesbeth van Gool

 

*H. Dominicusparochie (voorheen Mariaparochie, Pius X, H. Laurentius Oudorp, H. Michaelparochie, H.H Matthias-Laurentius)