Kerkbalans 2020

In januari gaat Actie Kerkbalans weer van start. Het thema is ‘Geef voor je kerk’.
Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Vandaar dat we elk jaar al onze parochianen om een vrijwillige bijdrage vragen. Een noodzakelijk verzoek, want de inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze parochie.

Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie?
Doe dan mee aan Kerkbalans.
De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden.

In de komende de Klink ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!