Kruisweg bidden

Gedurende de Vastentijd t/m Goede Vrijdag
is er gelegenheid om
elke vrijdagmiddag om 15.00 uur
de Kruisweg te bidden in onze kerk.