Mgr. Jozef M. Punt, 25 jaar bisschop

Op woensdag 1 juli was het precies 25 jaar geleden dat Mgr. Jozef M. Punt de bisschops­wijding ontving. De emeritus-bisschop wilde geen feest maar uiteindelijk heeft hij ingestemd met een gezongen vespers met het kathedraal kapittel, waar vanaf deze dag weer meer gelovigen bij mochten zijn. En er was een boodschap van paus Franciscus. Erik Jan Eradus verzorgde zang en orgel, er was een flink aantal seminaristen en priesters gekomen en het kapittel was er met de ere-kanunniken erbij, zodat het een feestelijke viering was. Bisschop Punt preekte en beklemtoonde de eerbied die we aan God verschuldigd zijn, met name in het heilig Sacrament. We moeten schuld bekennen en vergeving vragen aan God omdat we Hem zo zeer tekort hebben gedaan. Aan het einde van de vespers was er een korte uitstelling van het heilig Sacrament en zegen. Bron: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl