Mirakel van Bergen

Het mirakel van het Heilig Bloed vond in 1422 in Bergen plaats.
Na de Sint Elizabeths vloed in het jaar daarvoor, werd bij de huidige Kapellaan
een aangespoeld kistje met gewijde hosties uit de kerk van Petten gevonden.
Een jaar later bleek het achtergebleven zeewater veranderd in bloedkleurig stof.
Op de vindplaats werd de Kapel van het Heilig Bloed gebouwd en
ook na de afbraak bleef de plaats het centrum van devotie.

Ter ere van het Mirakel (kapellaantje) is een de podcast gemaakt rond het verhaal van het Mirakel, een blijvende herinnering aan dit gebeuren, 600 jaar geleden. De podcast is gemakkelijk te vinden via de QR-code die aan beide kerken zal worden bevestigd en die ook staat op het informatiebord aan het Kapellaantje.