Nieuws vanuit het bisdom

We zijn in een bizarre tijd terecht gekomen door een klein, onzichtbaar virus. Nooit eerder zijn de gelovigen zo’n lange periode achtereen uitgesloten geweest van de sacramenten. Dit is voor velen moeilijk en pijnlijk geweest. Met name het niet kunnen deelnemen aan de Eucharistieviering en aan de heilige communie was een groot gemis. We zijn daarom verheugd dat we nu een eerste stap kunnen zetten en dat hopelijk nieuwe stappen binnen enkele weken zullen volgen.
De eerste stap is dat er vanaf 1 juni 2020  mogen er 30 mensen aanwezig zijn bij religieuze bijeenkomsten. Vanaf 1 juli 2020 mogen er 100 mensen aanwezig zijn. Religieuze en andere kerkelijke bijeenkomsten kunnen alleen dan plaatsvinden wanneer een veilige afstand van anderhalve meter is gewaarborgd. Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de richtlijnen van het RIVM inzake hygiëne, afstand, gezondheid, kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen.
Op Sacramentsdag,  14 juni,  zal de heilige communie weer uitgereikt kunnen worden, zodat er nu nog even tijd is voor de parochies en gemeenschappen om de veiligheidsmaatregelen te implementeren.

Van harte hopen we dat deze eerste stappen gevolgd kunnen worden door andere en we elkaar spoedig weer kunnen ontmoeten in de kerk. Want we zijn gemeenschap van de Heer die samenkomt rond de viering van de Eucharistie.

Wilt u meer lezen over het hervatten van de vieringen vanaf 1 juni, lees dan verder op de website van Bisdom Haarlem-Amsterdam.

Bron: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl