Palmpasenstok maken

Kom je ook een Palmpasen stok maken?

Op zaterdag 1 april van 14.00 t/m 16.00 uur
Ontmoetingsruimte Parochie H. Joannes de Doper
Heereweg 171, te Schoorl

‘S avonds om 19.00 uur is er een Gebedsviering met samenzang.
In deze familieviering gedenken de kinderen de intocht van Jezus
in Jeruzalem.
En de gemaakte Palmpasen stokken zullen ze deze avond tonen.

Welkom!