Pinksteractie WNM

Na de viering van zaterdag 27 mei is er een deurcollecte voor
de Week Nederlandse Missionaris.
Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers
zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. In een jaarlijkse
campagne rond Pinksteren brengen wij hun mooie en zo belangrijke werk onder
de aandacht bij de Nederlandse parochies en andere belangstellenden.
‘Geloven in de ander. Samen één missie’ is het thema van de Pinksteractie in 2023.

Missionair werker Jacinta van Luijk en missionaris Sander Kesseler staan centraal
tijdens de Pinksteractie van 2023.
Jacinta en Sander vertegenwoordigen de vele missionarissen en missionair werkers
die elke dag opnieuw strijden tegen armoede, onrecht en uitsluiting.
Wij vragen u solidair met hen te zijn door hen te steunen met:
• een financiële bijdrage tijdens de Pinkstercollecte in uw parochie
• een gift via het Mijn eenmalige gift-formulier in deze folder
• een donatie op rekening NL30 RABO 0171 2111 11 van WNM in Den Haag
• een online donatie via www.weeknederlandsemissionaris.nl/ doneer
• het opnemen van de WNM in uw testamen

Helpt u helpen?
Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage.