Roepingenzondag

Op zondag 8 mei is het weer Roepingenzondag:
de jaarlijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat
en het religieuze leven. Het onder de aandacht brengen en bevorderen van roepingen is
een zeer belangrijke taak binnen de Kerk. De zorg om voldoende herders in de toekomst is
een gezamenlijke en blijvende verantwoordelijkheid van alle gelovigen.
Niet alleen op Roepingenzondag, maar elke dag opnieuw.

Thema van dit jaar is: Vreugde verbindt.
Het is een oproep om na te denken over, het bidden voor en het begeleiden van roepingen.
En vooral te laten leiden door de vreugde die een roeping teweegbrengt in het hart
van degene die geroepen wordt.

www.willibrordseminarie.nl/roepingenzondag2022

Op de tafels in de entree vindt u een gebedsprentje met hierin verdere informatie.