Samen Kerk

Bij de uitgangen ligt de nieuwe SamenKerk met artikelen over vrouwen in de Bijbel,
in de Kerk, in het Vaticaan en in het leven van Jezus. Jongeren kunnen alvast oefenen
op de Nederlandse versie van het WJD-lied en de bisschop laat zijn licht schijnen over
de toekomst van de parochies in Noord-Holland. Neem een gratis exemplaar mee.
En misschien één voor een ander, familie of buren, die ook betrokken zijn bij de kerk.