SamenKerk

Eerste editie SamenKerk 2023 verkrijgbaar
Het eerste nummer van het nieuwe jaar 2023 van SamenKerk is verkrijg­baar in uw paro­chie­kerk.
Neem een exemplaar van SamenKerk mee, of lees ‘m op deze web­si­te.

In dit nummer onder andere:

In een afscheidsinter­view blikt oud-deken van Am­ster­dam Ambro Bakker terug op zijn werkzame leven.

We staan stil bij het over­lij­den van paus emeritus Bene­dic­tus XVI. Lees zijn gees­te­lijk testa­ment.

Kent u de Veer­tien Noodhelpers? Hebben wij, met alle crises in Kerk en wereld,
hun voor­spraak niet nodig voor 2023?

Steeds meer mensen gaan naar een voedsel­bank. Wij namen een kijkje bij de Voedsel­bank van Lange­dijk.

Vroe­ger hingen er vaandels in de kerk. Ze vervul­den een functie. Nu liggen ze vaak netjes weg­ge­legd
op de zol­der van de pastorie.

Twee deel­ne­mers aan de con­fe­ren­tie over de missio­naire pa­ro­chie blikken terug en kijken
vooruit naar 25 maart, de nieuwe bij­een­komst.

‘Wat ik u zeggen wil’ van onze bis­schop over het gesprek van de Neder­landse bis­schop­pen
met paus Fran­cis­cus tij­dens hun Ad Limina­be­zoek van no­vem­ber 2022.

En nog veel meer…

Bisdom Haarlem-Amsterdam