SamenKerk digitaal

Het tijdschrift SamenKerk gaat digitaal.
De Goede Week en Pasen staan voor de deur… en je kijkt uit naar SamenKerk, het bisdom­blad dat je zoals gebruike­lijk kunt meenemen uit je paro­chie­kerk of via de web­si­te kunt lezen.
SamenKerk komt er bijna aan…
In deze tijd wor­den vie­rin­gen gestreamd, wordt niet ver­ga­derd maar gezoomd en is SamenKerk dit keer uit­slui­tend digi­taal te lezen in een speciale vorm­ge­ving. Daar is door Jochem en Flora van Impulsar hard aan gewerkt.
Op zater­dag 4 april kan SamenKerk digi­taal wor­den gelezen op smart­phone, tablet of com­puter via bisdomhaarlem-amster­dam-samen­kerk.nl

In deze editie onder andere: een bemoe­digend woord van Mgr. Jozef Punt, Goede Week en Pasen vieren in deze tijd, Paaseieren horen bij Pasen, en nog veel meer…