Toekomst gebouw, toekomst parochie

BERICHT VOOR DE PAROCHIES VAN BERGEN EN SCHOORL
NAMENS HET PAROCHIEBESTUUR

Beste mede-parochianen,

Zoals u allen weet is in onze Westerse wereld al enkele decennia sprake van een dalende tendens in kerkbezoek en de betrokkenheid bij de Kerk in het algemeen. Daarom heeft de Bisschop enige jaren geleden het initiatief genomen om parochies intensiever met elkaar te laten gaan samenwerken. Hierdoor kan in een krimpende situatie toch de vitaliteit van de geloofsgemeenschap behouden blijven. Deze samenwerking houdt in dat parochies op bestuurlijk niveau met elkaar gaan integreren (de z.g. personele unie) of een fusie aangaan.

Wij hebben u de laatste jaren met enige regelmaat geïnformeerd over de ontwikkelingen voor onze beide parochies. Het lijkt ons goed een korte terugblik te geven om daarna aan te geven waar we nu staan.