Vastenboodschap Paus Fransiscus

BOODSCHAP VAN DE HEILIGE VADER VOOR DE VEERTIGDAGENTIJD 2019

“De schepping verlangt vurig naar de openbaring van Gods kinderen” (Rom. 8, 19)

Ieder jaar “gunt onze Moeder de Kerk“ haar gelovigen de vreugde met een zuiver hart naar het Paasfeest toe te gaan” (prefatie I voor de Veertigdagentijd), opdat zij uit de mysteries van de verlossing de volheid van het nieuwe leven in Christus putten. Op deze wijze kunnen wij van Pasen naar Pasen gaan, naar de voltooiing van het heil dat wij reeds hebben ontvangen dankzij het Paasmysterie van Christus: “in deze hoop zijn wij gered” (Rom. 8, 24). Dit heilsmysterie, dat reeds in ons werkzaam is gedurende het aardse leven, is een dynamisch proces dat ook de geschiedenis en heel de schepping insluit. De heilige Paulus zegt zelfs: “De schepping verlangt vurig naar de openbaring van Gods kinderen” (Rom. 8, 19). In dit perspectief zou ik enkele uitgangspunten willen aanreiken voor een reflectie die onze weg van bekering in de komende Veertigdagentijd begeleidt.

Op de tafels in de entree vindt u de volledige versie en via onderstaande link.

Bekijk hier de boodschap van de Paus