Vormsel

VORMSEL

In onze Regio wordt de Vormsel voorbereiding gegeven aan tieners die in de brugklas zitten. Alle parochies in onze regio doen dit jaar voor het eerst gezamenlijk de voorbereiding.

De kinderen worden van harte uitgenodigd om mee te doen met het Vormsel.
Zoals aan elk sacrament gaat ook aan het feest van het Vormsel een voorbereiding vooraf, die bestaat uit bijeenkomsten die interessant zijn met afwisseling en waarbij ook een duidelijk beroep gedaan wordt op de eigen inzet en verantwoordelijkheid. U ziet wel dat de inbreng van de kinderen belangrijk is! De voorbereiding van het Vormsel als mede de viering is voor het kind een belangrijk moment in zijn of haar leven, want je ontvangt de Kracht van God, de Heilige Geest om als gelovige op weg te gaan. Bij dit sacrament bevestig je je doop, worden je doopbeloften hernieuwd en word je bewuster om je geloof in Jezus Christus te beleven.

Na aanmelding volgt een uitnodiging voor een informatieavond.
Hier wordt de betekenis besproken van het sacrament, de wijze van voorbereiding, de organisatie en wanneer het grote Vormselfeest is.

Ik hoop dat jullie er allemaal zin in hebben en mee willen doen!

U kunt uw zoon/dochter aanmelden per telefoon: 072 509 1408 of mail: secretariaat@parochieschoorl.nl .

Pastoor Franklin Brigitha