Week Nederlandse Missionaris

We naderen het Hoogfeest van Pinksteren.
In de week voorafgaand start de Week Nederlandse Missionaris.
De week waarin Nederlandse Missionarissen
in de schijnwerpers worden gezet.

Het thema is ”Geloven in de ander. Ieder mens telt mee”.
Missionarissen en missionair werkers zetten zich elke dag opnieuw
in voor arme en kwetsbare mensen wereldwijd en dragen bij aan
een rechtvaardige wereld waarin ieder mens telt.
De Week Nederlandse Missionaris (WNM)
ondersteunt missionarissen – paters, broeders, fraters en zusters –
financieel in hun persoonlijke welzijn.

Ook maakt de WNM de uitzending van missionair werkers mogelijk.
Hiernaast heeft de WNM een jongerenprogramma waarbij jongeren
de mogelijkheid krijgen om hun missie te ontdekken.
Zij werken samen met de lokale bevolking aan gerechtigheid en gelijkheid.

Na de viering op zaterdag 18 mei houden wij een deurcollecte voor dit goede doel.
Op de tafel in de kerk liggen folders met informatie.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.