Week nederlandse Missionaris

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) ondersteunt Nederlandse missionarissen en missionair
werkers financieel zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen inzetten voor kwetsbare mensen wereldwijd.
Zo dragen zij bij aan een rechtvaardige wereld waarin ieder mens telt. Dit doet de WNM al meer dan vijftig jaar!

In een jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengen wij het mooie en zo belangrijke werk van de missionarissen
onder de aandacht bij de Nederlandse parochies en andere belangstellenden.
‘Geloven in de ander. Samen één missie’ is het thema van de Pinksteractie in 2022.

Dit jaar staan pater Dick Zwarthoed, missionaris in Congo en Frans van Kranen, missionair werker in Brazilië centraal.
Pater Dick is er voor de lokale bevolking in Lubumbashi. Hij steunt straatjongeren. Frans werkt als coördinator van
twee opvanghuizen. Hij is ook voogd van de kinderen die er worden opgevangen.

Frans, pater Dick en al die andere missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander. En samen met u zijn wij er voor hen tijdens de Pinksteractie!

Na de viering van zaterdag 4 juni is er een deurcollecte voor de Week Nederlandse Missionaris.
Helpt u ook mee?
Op de tafel in de entree vindt u een informatiefolder en voor verdere informatie kunt u kijken op de website WNM.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.