Wisseling van de wacht

Maandag 1 juni om 12.00 uur zal in Rome worden bekendgemaakt dat Paus Franciscus Bisschop Jozef Punt (74) op diens verzoek, wegens gezondheidsredenen, ontslag heeft verleend als Bisschop van Haarlem-Amsterdam en als Militair Bisschop in Nederland. Per dezelfde datum treedt Bisschop Johannes Hendriks die als bisschop-coadjutor reeds het recht van opvolging had verkregen, aan als de nieuwe, en veertiende, bisschop van Haarlem-Amsterdam. Tegelijkertijd zal ook bekendgemaakt worden dat Mgr. dr. Everard de Jong de opvolger is van Mgr. Punt als Apostolisch Administrator van het Militair Ordinariaat, d.w.z. als nieuwe ‘Leger­bisschop’.

Bij het aantreden als bisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam heeft Mgr. Hendriks een brief geschreven. Door de bijzondere omstandigheden vanwege het corona­virus wil de bisschop zich graag middels een brief tot u richten. Via onderstaande link kunt u de brief lezen:

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/docs/2020/20200601_Brief_mgr_Hendriks.pdf.

Bron: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl