De groep bestaat al ongeveer 35 jaar. Joost Kersten , toentertijd lid van de werkgroep Ontmoeting en Overleg, had goede ervaring opgedaan in Amsterdam op de Bijbelkring bij Pastoor Lex Koot. Lex bleek een pastoor te zijn met veel Bijbelkennis ook vanuit de joodse traditie en een bevlogen en boeiend spreker.
Gerard Zijlema en Bob Roebeling hebben de eerste afspraken gemaakt met Lex en de groep is gestart bij ztr. Van Sommeren in St Jan ter Duin. Hij is vele malen inleider geweest op onze avonden.
De groep heeft een vrij vaste kleine kern, er zijn nog mensen bij die de oprichting hebben meegemaakt. Al naar gelang het onderwerp en de inleider sluiten mensen aan en draaien dan ook een tijdje mee.
We hebben diverse inleiders gehad. Vaak werd gekozen voor een bijbelboek, maar ook aanverwante boeken zoals van H.M.Kuitert, Het Algemeen Betwijfeld Chr. Geloof, het boek De terugkeer van de verloren vader van prof. F.O. van Gennep en van Peter Tomson, ‘Als dat uit de hemel is’.Andere onderwerpen waren oa. : Vrouwen in de kerk, vrouwen in het jodendom: een identieke strijd? De verhouding tussen Schrift en traditie in het jodendom.
We zijn steeds bezig geweest de oude verhalen uit de bijbel te zien in het licht van de hedendaagse ontwikkelingen en vanuit kerkelijke en maatschappelijke betrokkenheid. Daar paste heel wel de IKON-film over de grote denkers van deze tijd in.
De laatste jaren hadden we onze twee voorgangers ds. Smit en pastor van Diepen als inleiders, dat was heel inspirerend. Nu die beiden weg zijn , is pastoor Lex Koot , inm. met emeritaat, weer eens onze inleider, met markante figuren uit de bijbel als onderwerp, nog steeds bevlogen en boeiend.
Dit jaar komen we 4x bij elkaar op de 2e woensdag van jan. Febr. Mrt en april. In de St. Janszaal, ontmoetingsruimte achter de kerk in Catrijp.
Inlichtingen bij Rietje Roebeling Schoor tel. O725092387 of Jos Frumau Claasen tel. 0725091895.