Verzoening zoeken – met jezelf en met God
“Sorry” zeggen we allemaal wel eens. Soms is het ook goed om met God, uzelf en anderen weer in het reine te komen. De boodschap van Jezus aan zijn apostelen vlak vóór zijn hemelvaart was dan ook: gaat heen en vergeef zonden. Vraag om die vergeving en ervaar dat de boodschap van Jezus een echt bevrijdende boodschap is voor uw hart en ziel.

Als u het Sacrament van Boete en verzoening wilt ontvangen, kunt u hiervoor contact opnemen met pastoor.