Eerste Heilige Communie .
Je eerste H. Communie doen wil zeggen dat je als kind je voorbereid om de heilige Communie in de kerk te mogen ontvangen, de heilige Hostie waarvan Jezus zegt: dit is mijn Lichaam, gegeven voor jullie. In de evangelieverhalen kun je lezen dat Jezus kinderen graag ziet, tijd en aandacht voor ze heeft. Daarom mogen kinderen ook deelnemen aan de Communie vanaf een leeftijd dat ze kunnen aanvoelen dat de Communie iets bijzonders is.

De kinderen zullen tijdens een aantal middagen bij elkaar komen om zich voor te bereiden op hun eerste H. Communie. De bijeenkomsten zullen op een aantal woensdagen gehouden worden en vinden afwisselend plaats in de ontmoetingsruimte van de kerk in Schoorl en de pastorie van Bergen. De kinderen krijgen een werkboek om in te werken tijdens de middagen en thuis. Er zal ook een uitstapje plaats vinden naar het heiligdom OLV ter Nood in Heiloo voor een catechesemiddag onder leiding van de zusters daar.

Ook voor u als ouder zullen er enkele bijeenkomsten plaats vinden. De avonden voor de ouders zijn bedoeld om jullie samen met andere ouders ook iets te laten ervaren van het geloof, informatie aan te dragen en je uit te nodigen tot gesprek en verdieping. Onze filosofie is dat kinderen het beste voorbereid worden, door kerk en gezin samen: als jullie er ook mee bezig zijn, raken de kinderen meer gemotiveerd.

Misschien is het goed dit nog te weten: ieder jaar zijn er ouders die de eerste communie een goede aanleiding vinden om de geloofsopvoeding van de kinderen op de gezinsagenda te zetten maar weten niet goed of hun kind wel mee mag doen omdat het niet gedoopt is. Uw kind is in dat geval ook van harte welkom en wordt met u voorbereid op zijn of haar doop vóór de eerste communiedag.

Als u vragen hebt, meer info wenst neem dan contact op met het parochie secretariaat:

secretariaat@parochieschoorl.nl