Sacrament van het Huwelijk
Het Christelijk Huwelijk wordt door bruid en bruidegom – man en vrouw – aan elkaar toegediend; zij geven ten overstaan van de gemeenschap elkaar het jawoord. Namens de Kerk horen een priester of een diaken hierbij te assisteren.

Wanneer twee mensen besluiten samen door het leven te gaan, wordt dat gevierd. Met familie en vrienden. ‘Ja’ zeggen en liefde horen bij elkaar en liefde is ‘ja’ zeggen tegen de ander. Trouwen in de kerk geeft als het ware Gods ‘ja’ bovenop het ‘ja’ van het bruidspaar.

Wij adviseren u tijdig – minimaal zes maanden vóór de gewenste huwelijksdatum – contact te zoeken met de parochie. Dit in verband met de vereiste (kerkelijke) administratie en de verplichte catechesecursus voor bruidsparen. Deze catechesecursus start in de maand januari en beslaat 5 bijeenkomsten. Verder wordt in overleg gezocht naar een passende liturgische invulling van de huwelijksinzegening.

Voorbereidingsbijeenkomsten voor bruidsparen
Ter voorbereiding op de viering van een kerkelijk huwelijk is het volgen van een huwelijkscursus voor aanstaande bruidsparen verplicht. In deze cursus wordt gesproken over de viering van dit sacrament, de inhoud van dit sacrament, de rol van man en vrouw, de rol van gehuwden in de kerk, huwelijk en seksualiteit en de rechten en plichten die aan dit sacrament verbonden zijn.

Voor meer informatie over een kerkelijke huwelijk, neem contact op met het parochie secretairaat.