Afscheid nemen…

Afscheid nemen doet altijd pijn. Zeker als sprake is van een langdurig afscheid. Ik schrijf ‘langdurig’ en niet zoiets als ‘voor altijd’, omdat wij geloven dat God ons eens weer samenbrengt als Hij ons allemaal thuisbrengt bij Hem, in het Hemelse Jeruzalem.

Dat neemt niet weg dat de dood van een dierbare veel teweegbrengt. Niet alleen moet er veel worden gedaan en georganiseerd. Denk aan de rouwkaarten, de teksten, bloemen. Ook moet worden nagedacht hoe het afscheid vorm moet krijgen.

Daarbij gebeurt er ook veel in je hart. Je moet afscheid nemen van iemand van wie je veel houdt. Er breekt een nieuwe fase aan in het leven. Gevoelens van het verdriet en het gemis komen los.

“Wij moeten niet bedroefd zijn, zoals de heidenen, die geen hoop hebben”, schrijft de apostel Paulus (in zijn eerste brief aan de Christenen van Tessalo­nika – 1 Tess. 4,14). Daar zit veel waars in. Want wij geloven dat, hoewel Jezus is gestorven, God Hem heeft doen opstaan uit de doden. En ook dat God iedereen “die in Jezus is ontslapen levend met Hem meevoert” (zie: 1 Tess. 4,17). Daarom leven wij met die hoop, waarover de heilige Paulus schrijft. En daarmee krijgt afscheid nemen van een dierbare meteen een zin­vollere betekenis. Ons afscheid is geen ‘vaar­wel’, maar een ‘tot ziens’. Want na onze dood – zo geloven wij – “zullen wij voor altijd samen zijn met de Heer” (1 Tess. 4,18).

“Troost elkander dan met deze woorden”, schrijft de apostel Paulus vervolgens. En dat doen we, telkens als we in onze gemeenschap afscheid nemen van een broeder of zuster in Christus.

De begrafenis.

De parochie beheert een eigen kerkhof waar in de regel parochianen begraven worden. Met bijzondere wensen kan vaak rekening gehouden worden.

De tarieven vindt u ook op deze website: Financiën

Nuttige adressen

Uitvaartvereniging  St. Barbara

Een groot deel van de parochianen laat de uitvaart verzorgen door de Uitvaartvereniging St. Barbara. Velen zijn ook lid van de vereniging. Kinderen tot zestien jaar betalen geen contributie. Vanaf zestien jaar krijgen de ouders van de ingeschreven 16-jarigen een brief met het verzoek om middels een machtiging betalend lid te worden van de vereniging.

 

Voor meer informatie over de St. Barbara Uitvaartvereniging:

Klik hier Barbara