Ziekenzalving
Het Sacrament van de Ziekenzalving is bedoeld om de zieke te sterken. De priester bidt voor en met de zieke. Dan zalft hij het voorhoofd en de handen van de zieke met de heilige (zieken)olie. De ziekenzalving is niet uitsluitend het sacrament voor wie in levensgevaar verkeert. Het kan ook worden toegediend aan hen die een ernstige ziekte of kwaal hebben, waardoor hun leven gevaar loopt, want elke ziekte kan ons oog in oog brengen met de dood. Het is ook gepast de ziekenzalving te ontvangen voordat men een zware operatie ondergaat. Dit geldt ook voor oudere mensen, wanneer zij duidelijk zwakker worden.

De viering van de toediening van het Sacrament van de Ziekenzalving is bij uitstek een gelegenheid voor het gezin om zich gezamenlijk voor te bereiden op de laatste, moeilijke momenten en periode. We bidden met elkaar. We bemoedigen en sterken elkaar. En zo wordt het een waar moment van genade, van kracht, van samen zijn, van liefde. Een mooi moment waar je – dan en later – kracht uit put.

Voor het toedienen van de Ziekenzalving kunt u overdag contact opnemen met de parochie. In geval van nood, dat wil zeggen bij direct levensgevaar, kunt u 24 uur per dag de pastorie bereiken om naar een priester te vragen (want alleen een priester van de Rooms-Katholieke Kerk kan de Ziekenzalving toedienen).

Ziekencommunie
Als zich de situatie voordoet dat u – of uw huisgenoot (m/v) – door ziekte of ouderdom niet meer in de gelegenheid bent deel te nemen aan de Eucharistievieringen in de kerk, kunt u verzoeken om thuis de Heilige Communie te ontvangen. Dit geldt in sommige gevallen ook voor een (tijdelijk) verblijf in een ziekenhuis of verzorgings- of verpleeghuis in Schoorl (of nabije omgeving).

In het algemeen zijn er twee mogelijkheden:
– de pastoor of een vrijwilliger komt op een vaste dag bij u thuis langs (of in het zieken-, verzorgings-, of verpleeghuis) voor een korte viering van de ziekencommunie;
– u neemt zelf de Heilige Communie mee naar huis voor uw huisgenoot (m/v). Na een toelichting door de pastoor ontvangt u (indien nodig van de parochie) hiervoor een pyxis (= liturgisch bewaardoosje) en u toont dit bij het uitreiken van de Communie bij een Eucharistieviering. Met een gebedenkaart kunt u thuis met uw huisgenoot een kleine viering houden.