Vieringen

I.v.m de verdere aangescherpte maatregelen komen
de zaterdagavond en woensdagochtend vieringen
vanaf heden t/m 31 mei ( 2e pinksterdag) te vervallen.
Lees er meer over in Mededelingen uit de parochie (Home)
of in het Informatieblad, onder de kop Publicaties.

 

 

 

 

 

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Wees gegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met U,
gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de Vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.